Konstruowanie świata lepszego dla wszystkich to jeden z naszych obowiązków

Firma Mouser powstała z pasji do technologii i innowacji oraz pragnienia ich połączenia, aby pomóc ludziom w opracowaniu rozwiązań, które uczynią nasz świat lepszym miejscem. Nasza misja i wizja, działalność operacyjna i procesy, pracownicy, społeczności i wpływ na środowisko wspierają zasady odpowiedzialności społecznej. Przez ostatnie 50 lat ta pasja stymulowała nas do działania, pomagała nam przyjmować zmiany i postrzegać świat z nowych punktów widzenia — i dalej będzie tak działać w przyszłości.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami i handel ludźmi

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami i przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Zależy nam na odpowiedzialnym pozyskiwaniu minerałów i zachowaniu rzadkich surowców mineralnych w ramach naszego globalnego łańcucha dostaw. Zachowujemy czujność, aby zapobiegać naruszeniom praw człowieka oraz zwalczać niewolnictwo i handel ludźmi.

Etyka i Kodeks postępowania

Etyka i Kodeks postępowania

Berkshire Hathaway szczyci się wartościami, na których opiera swoją działalność. Wszystkie nasze spółki spełniają najwyższe standardy etyki biznesowej i osobistej uczciwości we wszelkiego rodzaju transakcjach i interakcjach.

Inicjatywy lokalne i edukacja

Inicjatywy lokalne i edukacja

Naszą misją jest pomoc w zapewnieniu zasobów, które wzmacniają i budują nasze społeczności. Naszym celem jest podwyższenie kompetencji wszystkich studentów poprzez wspieranie kształcenia wyższego oraz zapewnianie im możliwości poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności.

Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska

Odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska

Poszanowanie środowiska przez firmę Mouser to naturalna konsekwencja naszej tradycji odpowiedzialnej innowacyjności i projektowania nowych produktów, które poprawiają jakość życia i pozwalają efektywnie się mierzyć z trudnymi wyzwaniami w zakresie ochrony środowiska.

Wzmacnianie pozycji pracowników i zróżnicowanie siły roboczej

Wzmacnianie pozycji pracowników i zróżnicowanie siły roboczej

Ludzkość jest zróżnicowana — to społeczność różnych osób o odmiennych przekonaniach idoświadczeniach. Mouser jest zdania, że świat funkcjonuje najlepiej, kiedy wszyscy jesteśmy włączeni w ten proces. Dlatego w skład naszego zespołu wchodzą najbardziej utalentowani ludzie z całego świata.

Bezpieczeństwo i gotowość

Bezpieczeństwo i gotowość

Firma Mouser przestrzega najwyższych standardów bezpiecznej eksploatacji obiektów i ochrony naszych pracowników, dążąc do całkowitej eliminacji urazów, chorób zawodowych i wypadków. Pracujemy także 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, aby zachować pełną gotowość do reakcji na ewentualne nagłe zdarzenia w celu zabezpieczenia naszej działalności operacyjnej.