Oświadczenie dotyczące ułatwień dostępu witryny Mouser Electronics

Firma Mouser Electronics jest zaangażowana na rzecz zapewnienia dostępności do technologii cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami. Nieustannie poprawiamy komfort obsługi wszystkim użytkownikom i wdrażamy odpowiednie standardy ułatwiające dostęp.

Zgodność ze standardami

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) sokreślają wymagania dla projektantów i programistów w zakresie poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powyższe wytyczne ustalają trzy poziomy zgodności: poziom A, poziom AA i poziom AAA. Witryna Mouser Electronics jest częściowo zgodna z poziomem AA według wytycznych WCAG 2.0. Częściowa zgodność oznacza, że niektóre części składowe treści nie są w pełni zgodne z obowiązującymi normami dostępności.

Opinie

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat ułatwień dostępności Mouser Electronics. Jeśli pojawią się bariery w dostępie do witryny Mouser Electronics, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie: