Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana 26 stycznia 2023 r.
W firmie Mouser ochrona danych powierzonych nam przez użytkownika jest niezwykle ważna. Firma Mouser pragnie, aby użytkownicy wiedzieli, że ich dane są bezpieczne i że je chroni oraz że rozumie, jak z nich korzystać, aby oferować lepsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia podczas robienia zakupów.
Administratorem danych jest firma Mouser Electronics, Inc. (dalej zwana „Mouser” lub „my”, „nas” itp.).
Firma Mouser zobowiązuje się do podejmowania stosownych działań w odniesieniu do sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony informacji umożliwiających stwierdzenie tożsamości użytkownika lub powiązanych z użytkownikiem jako faktyczną osobą (dalej zwanych „danymi osobowymi”). To właśnie dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę dotyczącą prywatności i plików cookie (dalej zwaną „polityką”), która:
 • przedstawia rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych,
 • wyjaśnia, jak i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika,
 • wyjaśnia, dlaczego i kiedy udostępniamy dane osobowe w obrębie firmy Mouser Electronics oraz innym podmiotom (dostawcom i producentom) oraz
 • wyjaśnia prawa użytkownika i dostępne dla niego opcje w odniesieniu do danych osobowych.
Firma Mouser oferuje szeroką gamę produktów i usług, dlatego pragnie w zrozumiały sposób wyjaśnić zakres niniejszej polityki. Niniejsza polityka odnosi się do naszych stron internetowych, w tym www.mouser.com oraz naszych aplikacji mobilnych na urządzenia z systemem iOS lub Android (łącznie zwanych „usługami”). Korzystanie z naszych usług oznacza: Niniejsza polityka obowiązuje również podczas zakupów przez telefon oraz w przypadkach, gdy użytkownik się z nami skontaktuje lub gdy my skontaktujemy się z użytkownikiem w sprawie naszych usług.
Niniejszy ustęp opisuje dane osobowe, które możemy uzyskiwać od użytkownika podczas korzystania z naszych usług, oraz to, jakie inne dane osobowe możemy otrzymywać z innych źródeł.
Dane udostępniane przez użytkownika bezpośrednio.
Po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej oraz aby korzystać z naszych usług lub zakupić produkty użytkownik udostępnia nam następujące informacje:
 • Imię i nazwisko, informacje o profilu, adres wysyłki oraz adres rozliczeniowy, informacje dotyczące płatności, adres e-mail, numery telefonów oraz nazwę firmy (w stosownych przypadkach).
 • Po utworzeniu konta użytkownik zostanie poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła. Mouser przechowuje nazwę użytkownika i hasło (w zaszyfrowanej postaci) w bezpiecznym środowisku i korzysta z tych informacji jedynie, aby powitać powracającego użytkownika i spersonalizować jego doświadczenia.
 • Udostępniony przez użytkownika adres wysyłki i adres rozliczeniowy dla wygody podczas zakupów w przyszłości.
 • Produkty i inne informacje w koszyku, projekcie, zestawieniu materiałów (BOM) lub zawarte w historii zamówień.
Gdy użytkownik się z nami skontaktuje, gdy firma Mouser skontaktuje się z użytkownikiem bądź gdy użytkownik weźmie udział w promocji, konkursie lub ankiecie bądź wypełni kwestionariusz firmy Mouser lub gdy użytkownik będzie zamieszczać posty bądź komunikować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, możemy gromadzić następujące informacje:
 • dane osobowe udostępnione nam w dowolnym momencie podczas kontaktu z nami (np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i e-mail),
 • szczegółowe informacje udostępnione za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych form komunikacji cyfrowej, w tym wszelkie zawarte w nich łącza, z których użytkownik skorzystał, oraz informacje na temat tego, czy użytkownik otwarł dane wiadomości,
 • nagłówki wiadomości e-mail, informacje na temat źródłowego numeru IP, informacje na temat nazw hostów serwerów poczty wychodzącej oraz informacje na temat dostawców usług internetowych,
 • Opinie i informacje zwrotne przekazywane przez użytkownika w ramach ankiet i podczas wypełniania kwestionariuszy.
Użytkownik może wybierać, które informacje chce nam udostępnić, bądź czy w ogóle chce nam udostępnić te informacje. Jednak pewne informacje, takie jak imię, nazwisko i adres użytkownika oraz jego dane dotyczące płatności, są potrzebne do przetworzenia transakcji. Jeśli użytkownik nie udostępni tych informacji, nie będzie w stanie korzystać z naszej strony internetowej, zamawiać produktów bądź korzystać z niektórych z naszych usług.
Podczas zakupu produktów firmy Mouser należy pamiętać, że:
 • firma Mouser nie przechowuje numerów kart płatniczych. Informacje na temat kart płatniczych są zapisywane w formie tokenów po pierwszym przetworzeniu. Jeśli klient postanowi zapisać informacje z karty płatniczej na swoim koncie w celu skorzystania z nich w przyszłości, zapisany zostanie jedynie zaszyfrowany token, który zostanie użyty w celu pobrania środków za pośrednictwem karty płatniczej;
 • Mouser stosuje technologie, które wykrywają i usuwają informacje z kart płatniczych wysyłane za pośrednictwem niezatwierdzonych kanałów, takich jak adres e-mail lub faks;
 • Mouser współpracuje z regionalnymi podmiotami przetwarzającymi płatności z całego świata. Podmioty zewnętrzne przetwarzające płatności (WeChat, Alipay, PayPal itp.) przetwarzają dane dotyczące płatności za pośrednictwem własnych stron internetowych, a nie za pośrednictwem strony internetowej firmy Mouser.
Pliki cookie i inne rozwiązania techniczne umożliwiające śledzenie

Firma Mouser i nasi zewnętrzni partnerzy automatycznie gromadzą pewne rodzaje informacji na temat korzystania z naszych usług, czytania wysłanych przez nas wiadomości e-mail lub komunikowania się z nami w inny sposób. Zazwyczaj gromadzimy te informacje, korzystając z różnych rozwiązań technicznych umożliwiających śledzenie, w tym plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, osadzonych skryptów, rozwiązań technicznych do identyfikacji lokalizacji, informacji o plikach oraz podobnych rozwiązań technicznych (zwanych łącznie „rozwiązaniami technicznymi do śledzenia”).

Firma Mouser gromadzi informacje na temat urządzenia użytkownika i znajdującego się na nim oprogramowania, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, informacje na temat dostawcy usług internetowych, rodzaj platformy, rodzaj urządzenia, system operacyjny, data i znacznik czasu (unikalny identyfikator, który umożliwia nam identyfikowanie przeglądarki, urządzenia mobilnego lub konta użytkownika). Gromadzimy również informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej. Podczas korzystania ze strony na urządzeniu mobilnym możemy gromadzić unikalne numery identyfikacyjne powiązane z urządzeniem użytkownika lub naszą aplikacją mobilną.

Możemy gromadzić dane statystyczne lub korzystać z narzędzi do analizy statystyk osób trzecich, aby mierzyć trendy związane z ruchem internetowym na naszej stronie oraz z jej użytkowaniem, by poznawać dane demograficzne użytkowników. Możemy stosować rozwiązania techniczne, takie jak narzędzia do modelowania statystycznego, które pozwalają nam rozpoznawać użytkownika i kontaktować się z nim na różnych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Jak Mouser wykorzystuje moje dane?

Mouser wykorzystuje dane użytkownika zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz dokłada wszelkich starań, aby stosować się do wszystkich postanowień tych zawiłych przepisów. Przetwarzamy dane użytkownika w celach wyjaśnionych w niniejszej „Polityce dotyczącej prywatności danych”. Cele te obejmują głównie przetwarzanie zakupów i realizację zamówień. Przetwarzanie może również obejmować cele, takie jak opracowywanie produktu, badania rynkowe, optymalizację procesów przedsiębiorstwa i strony internetowej oraz oparte na potrzebach projektowanie naszych usług i spersonalizowanych reklam.

Przetwarzanie zakupów oraz świadczenie internetowych, lokalnych i spersonalizowanych usług:

Przetwarzamy dane użytkownika, aby wywiązywać się z zawartych umów i świadczyć dodatkowe usługi na żądanie użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszej „Polityki dotyczącej prywatności danych”. Najważniejsze procesy to:

 • Świadczenie i personalizacja naszych usług, w tym naszych stron internetowych, aplikacji oraz funkcji działających na różnych urządzeniach lub platformach, oraz projektowanie ich na podstawie potrzeb.
 • Realizowanie umów zakupu i obsługi klienta, w tym przetwarzanie płatności, rozpatrywanie wniosków, a także przetwarzanie zwrotów, skarg i roszczeń gwarancyjnych.
 • Komunikacja inna niż promocyjna z użytkownikiem dotycząca kwestii technicznych, związanych z bezpieczeństwem i umowami (np. ostrzeżenia o oszustwach, blokowanie kont lub wycofywanie produktów).
 • Realizacja kampanii, konkursów i/lub dystrybucji newsletterów.
 • Udostępnianie informacji transakcyjnych stronom trzecim w celu zachowania zgodności.
Podstawa prawna:

Wykonanie uzgodnionej z użytkownikiem, świadczenie usług zleconych przez użytkownika lub udostępnianie informacji transakcyjnych producentom w celach związanych z przestrzeganiem przepisów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.

Podnoszenie komfortu zakupów:

Mouser korzysta z danych w celu podnoszenia komfortu zakupów. Na stronie e-commerce firmy Mouser znajdują się miliony produktów i setki marek. Niezbędne jest, aby treści i oferty prezentowane były na podstawie potrzeb, aby użytkownik mógł znaleźć produkty, które go interesują bądź które musi pozyskać w związku ze swoimi potrzebami technicznymi.

Mouser korzysta z plików cookie i uzyskuje dostęp do danych w celu prowadzenia analizy sposobu użytkowania strony. Mouser wykorzystuje również dane otrzymywane od partnerów reklamowych, gdy użytkownik odwiedza stronę firmy Mouser. Gdy użytkownik zalogowany jest na swoim koncie, korzystamy z danych na temat profilu, zainteresowań i zakupów, aby personalizować zakupy. Taka personalizacja umożliwia firmie Mouser wyświetlanie odpowiednich wyników wyszukiwania, sugerowanych produktów, rekomendacji technicznych oraz innych treści powiązanych z zainteresowaniami użytkownika.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w ramach optymalizacji przeprowadzanej na stronie internetowej jest art. 6 (1) f RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy opierają się na powyższych celach.

Zapobieganie oszustwom:

Mouser korzysta z zebranych danych w celu weryfikowania tożsamości i zapobiegania oszustwom, a także ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno składania zamówień, jak i zakładania konta klienta. Mouser korzysta z technologii szyfrowania i bezpieczeństwa, aby chronić naszą sieć i dane. Mouser wykorzystuje również środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczania naszych systemów przed utratą lub zniszczeniem danych klientów bądź przed niepowołanym dostępem do nich lub ich dystrybucją przez nieupoważnione osoby. Ochrona danych osobowych jest naszym najważniejszym priorytetem.

Mouser korzysta z procedur technicznych i manualnych, aby zapobiegać oszustwom z myślą o ochronie naszych użytkowników przed wykorzystaniem danych niezgodnie z przeznaczeniem, a zwłaszcza przed fałszywymi zamówieniami.

Podstawa prawna:

Mouser może przetwarzać dane użytkownika w celu zapobiegania oszustwom – art. 6 (1) b RODO. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów – art. 6 (1) f RODO.

Sprawdzanie zdolności kredytowej:

Mouser wykorzystuje przekazane dane oraz dane na temat zdolności kredytowej pochodzące z zewnętrznych biur informacji kredytowej, mające postać scoringu kredytowego, w celu założenia linii kredytowej. Scoring jest statystycznie uzasadnionym szacunkowym przyszłym ryzykiem niewypłacalności danej osoby i ma postać liczbową.

W zależności od wyniku sprawdzania zdolności kredytowej, tj. niezależnie od tego, czy jest on pozytywny, czy negatywny, przedstawimy użytkownikowi odpowiednie metody płatności, z których może skorzystać, aby kontynuować i zrealizować zakup.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna opisanego powyżej sprawdzania zdolności kredytowej to art. 6 (1) b RODO, gdyż jest to konieczne do wyegzekwowania niezbędnych środków przedumownych. To przetwarzanie na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 (1) f RODO) oraz interesu innych użytkowników w odniesieniu do unikania przypadków niewywiązywania się z płatności, wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz wyjaśniania przestępstw.

Reklama i badania rynku, analiza danych:

Mouser wykorzystuje dane użytkownika, również w kontekście analizy danych w celach związanych z reklamą i badaniami rynku, w szczególności w następujących celach:

 • Klasyfikacja elementów na różne grupy docelowe i grupy użytkowników w kontekście badań rynku (segmentacja użytkowników).
 • Wyciąganie wniosków na temat różnych grup docelowych i ich zwyczajów w zakresie korzystania ze strony i dokonywania zakupów.
 • Wyciąganie wniosków na temat danych demograficznych, zainteresowań, zakupów naszych użytkowników i ich zwyczajów w zakresie korzystania ze strony, a także marketing na podstawie tych wniosków w kontekście usług reklamowych świadczonych na rzecz osób trzecich.
 • Wczesne wykrywanie trendów w obszarach technologii i zakupów online.
 • Realizacja działań reklamowych skierowanych do istniejących klientów.
 • Realizacja marketingu bezpośredniego, np. w postaci newsletterów.
 • Planowanie, realizacja i monitorowanie powodzenia kampanii reklamowych odpowiadających zainteresowaniom grup docelowych.
 • Wnioski na temat korzystania z naszych usług (analiza użycia).
Podstawa prawna:

Jeśli przetwarzanie danych w powyższych celach odbywa się za zgodą użytkownika, podstawą prawną jest art. 6 (1) a RODO (zgoda) oraz uzasadniony interes (art. 6 (1) f RODO).

Rozwój produktów i technologii:

Mouser korzysta z danych użytkownika w celach związanych z rozwojem produktów i technologii, w tym z rozwojem i udoskonalaniem spersonalizowanych usług. W tym celu korzystamy z danych w postaci zbiorczej, pseudonimizowanej lub anonimizowanej, a także z algorytmów uczenia maszynowego w celu analizy zainteresowań naszych użytkowników. Dane przetwarzane w związku z rozwojem produktów i technologii, zwłaszcza w następujących celach:

 • Rozwój i udoskonalanie spersonalizowanych usług i technologii na potrzeby analizy danych, kampanii reklamowych i bardziej trafnego wyszukiwania produktów.
 • Rozwój technologii i koncepcji z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa informatycznego, zapobieganiu oszustwom i zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa danych, np. dzięki technologiom pseudonimizacyjnym, szyfrującym i anonimizującym.
Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów rozwoju produktów i technologii jest art. 6 (1) f RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy opierają się na powyższych celach.

Zarządzanie działalnością i optymalizacja przedsiębiorstwa:

Mouser przekazuje i przetwarza dane niezbędne do stosowania procedur administracyjnych i logistycznych.

Przetwarzanie danych w celach związanych z zarządzaniem działalnością i optymalizacją przedsiębiorstwa umożliwia nam również podnoszenie poziomu obsługi klienta oraz radzenie sobie z oszustwami i zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Mouser nigdy nie sprzedaje informacji na temat klientów.

Mouser może ujawnić producentowi informacje transakcyjne z naszych systemów POS (określane również terminem „Informacje z POS”) w celu przeprowadzenia badań rynku, wypłacenia prowizji kadrze sprzedażowej producenta lub w celach związanych z przestrzeganiem przepisów. Informacje z POS mogą być również wykorzystywane przez nas, TTI Inc., producenta lub przedstawicieli producenta do przekazywania użytkownikowi ważnych informacji, do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie potencjalnych działań związanych z projektowaniem bądź do celów związanych z przestrzeganiem przepisów.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach związanych z zarządzaniem działalnością i optymalizacją przedsiębiorstwa jest art. 6 (1) f RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy opierają się na powyższych celach. W przypadku gdy przetwarzamy dane użytkownika na podstawie obowiązujących przepisów, np. zobowiązań dotyczących przechowywania danych i kontroli w sprawie prania pieniędzy na mocy prawa podatkowego, podstawą prawną jest art. 6 (1) c RODO.

Na podstawie zgody użytkownika:

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Mouser, zgoda ta stanowi główną podstawę do przetwarzania danych. Typowe cele obejmują:

 • Subskrybowanie newslettera
 • Uczestnictwo w ankietach i badaniach rynku
 • Dokumentację dotyczącą obsługi klienta
 • Sprawdzanie zdolności kredytowej (jeśli nie jest to wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych)

Prawa użytkownika dotyczące prywatności są dla firmy Mouser bardzo ważne. Nowe przepisy i wymogi dotyczące prywatności są nieustannie wprowadzane na całym świecie, a firma Mouser pracuje nad tym, aby prywatność użytkownika była chroniona – niezależnie od tego, kim jest i skąd pochodzi. Szanujemy prawa użytkownika dotyczące prywatności i przetwarzamy dane użytkownika zgodnie z jego życzeniami.


Prawo do dostępu (prawo do wiedzy)

Prawo do zażądania dostępu do swoich danych
Jeśli użytkownik nieposiadający adresu e-mail chce otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, powinien wysłać list na adres:
Mouser Data Protection Office
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
Stany Zjednoczone Ameryki
Chcemy upewnić się, że przechowywane dane osobowe na temat użytkownika nie zawierają błędów i są aktualne. Jeśli którekolwiek z tych danych nie są poprawne, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli odpowiednio je zaktualizować.

Prawo do usunięcia (Prawo do usunięcia swoich danych)

Użytkownik ma prawo do usunięcia danych oraz do zwrócenia się do firmy Mouser o usunięcie przechowywanych danych osobowych na jego temat.
Przed złożeniem wniosku o usunięcie danych należy rozważyć zaktualizowanie ustawień komunikacji na podstronie poświęconej preferencjom subskrypcji.
Listowny wniosek o usunięcie danych
Użytkownicy nieposiadający adresu e-mail powinni kierować wnioski na adres:
Mouser Data Protection Office
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
Stany Zjednoczone Ameryki
Można również skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem DPO@mouser.com.
Firma Mouser przeprowadzi następujący proces.
 • Firma Mouser usunie konto użytkownika (dane osobowe użytkownika).
 • Firma Mouser usunie dane użytkownika z naszej marketingowej bazy danych.
 • Firma Mouser usunie informacje na temat dokumentacji transakcyjnej dopiero po spełnieniu ustawowych wymagań dotyczących przechowywania danych (dokumentacja transakcyjna to informacje dotyczące zakupu, faktury, zwrotu pieniędzy, zwrotu produktów, kredytu lub płatności).
 • Firma Mouser będzie przechowywać informacje na temat „wniosku o usunięcie danych” użytkownika oraz wpis zawierający datę usunięcia danych użytkownika z naszego systemu.
 • Firma Mouser wyśle do użytkownika e-mail weryfikacyjny informujący, że dane zostały usunięte z naszych systemów.

Inne prawa

 • Prawo do sprostowania danych. Prawo do sprostowania danych osobowych bez zbędnej zwłoki, w przypadku gdy dane osobowe są niedokładne lub niekompletne;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych użytkownika w pewnych okolicznościach, np. gdy dokładność danych osobowych została podważona przez użytkownika, na czas umożliwiający nam zweryfikowanie dokładności tych danych osobowych;
 • Prawo do przekazywania danych. Prawo do przekazywania danych umożliwia użytkownikowi łatwe przenoszenie, kopiowanie lub przekazywanie danych osobowych z jednego podmiotu do drugiego oraz
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie swoich uzasadnionych interesów, w przypadku gdy istnieją podstawy odnoszące się do szczególnej sytuacji użytkownika. Użytkownik może z dowolnej przyczyny sprzeciwić się czynnościom marketingowym.
 • Prawo do złożenia skargi. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych.
Jeśli użytkownik chce wyegzekwować inne prawa, powinien napisać do nas na adres:
Mouser Data Protection Office
Mouser Electronics
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
Stany Zjednoczone Ameryki
Może również wysłać do nas e-mail na adres DPO@mouser.com

Marketing i badania rynku
Firma Mouser będzie przesyłać istotne wiadomości, oferty i ankiety dotyczące naszych produktów i usług na wiele sposobów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale wyłącznie wówczas, gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tych wiadomości marketingowych. Preferencje dotyczące wiadomości e-mail mogą być zmieniane na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem działu obsługi klienta firmy Mouser.
Pragniemy również poznawać opinie użytkowników, co pomaga nam udoskonalać nasze usługi, dlatego możemy skontaktować się z użytkownikiem w celach związanych z badaniem rynku. To użytkownik decyduje, czy chce wziąć udział w naszym badaniu rynku.
Chcemy, aby użytkownik zrozumiał swoje prawa i możliwości w zakresie korzystania przez nas z jego danych osobowych. W zależności od tego, jak użytkownik chce zarządzać swoimi danymi osobowymi, te prawa i możliwości mogą obejmować następujące kwestie:
 • Ustawienia profilu i udostępniania danych: Użytkownik może zaktualizować nazwę użytkownika i hasło oraz zmienić pewne preferencje udostępniania danych;
 • Jak zmieniać preferencje dotyczące komunikacji: Aby nie otrzymywać wysyłanych przez nas wiadomości promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć „łącze do rezygnacji” w przesłanej przez nas wiadomości. Robimy, co w naszej mocy, aby bezzwłocznie przetwarzać wszystkie wnioski o rezygnację z dalszego otrzymywania wiadomości; oraz
 • Modyfikowanie lub usuwanie informacji: W razie pytań na temat sprawdzania, zmieniania lub usuwania danych użytkownika można się z nami skontaktować pod adresem DPO@mouser.com.
 • Niedyskryminacja:Mouser świadczy takie same usługi wszystkim swoim klientom. Wyegzekwowanie praw dotyczących prywatności przez użytkownika nie wpływa w żaden sposób na nasze usługi świadczone naszemu klientowi (Ustawa Kalifornii CCPA, Kodeks Cywilny § 1798.125).
 • Sprzedaż danych klienta:Chcemy, aby nasi użytkownicy mieli pewność, że ich dane są bezpieczne. Mouser nie sprzedaje informacji na temat klientów. Mouser nie udostępnia ani nie sprzedaje list dystrybucyjnych, list marketingowych ani list klientów. Mouser ceni prywatność użytkowników i korzysta z informacji na ich temat jedynie w celach związanych z realizacją zamówień i zapewnianiem znakomitej obsługi klienta, której użytkownicy oczekują od tej firmy (Ustawa Kalifornii, CCPA, Kodeks Cywilny §§ 1798.120 oraz 1798.135(a)-(b)).

Troszczymy się o bezpieczeństwo danych użytkownika i stosujemy fizyczne, administracyjne oraz techniczne zabezpieczenia mające na celu utrzymywanie integralności i bezpieczeństwa informacji gromadzonych podczas transakcji prowadzonych na naszej stronie oraz obsługi klienta. Dysponujemy bezpiecznymi serwerami, zaporami ogniowymi oraz technikami szyfrowania umożliwiającymi zabezpieczenie wszystkich naszych informacji.

Będziemy przechowywać dane osobowe przez czas wymagany w celu realizacji celów biznesowych, które zostały w pełni określone w niniejszej polityce, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i realizowanymi umowami. Ogólnie dokumentacja transakcyjna usuwana jest po spełnieniu ustawowych wymagań (dokumentacja transakcyjna to informacje dotyczące zakupu, faktury, zwrotu pieniędzy, zwrotu produktów, kredytu lub płatności).

Ponieważ jesteśmy zlokalizowani w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), wszystkie informacje udostępnione przez użytkownika będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Firma Mouser zapewnia odpowiednie (adekwatne) zabezpieczenia w odniesieniu do wszystkich danych klientów na podstawie uznanych na całym świecie standardów ochrony danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej polityki.

Reklamy online

Reklamy oparte na zainteresowaniach. Korzystamy z reklam opartych na zainteresowaniach i zewnętrznych agencji reklamowych, aby publikować targetowane reklamy na podstawie historii przeglądania użytkownika. Zazwyczaj, choć nie zawsze, udostępniane przez nas informacje są dostarczane za pośrednictwem plików cookie lub podobnych rozwiązań technicznych do śledzenia. Pliki cookie i rozwiązania techniczne do śledzenia pomagają rozpoznawać używane urządzenia oraz zbierać dane, w tym informacje na temat sekwencji klikanych łączy, rodzaju przeglądarki oraz godziny i daty odwiedzin na stronie, a także inne informacje. Nasi partnerzy zewnętrzni korzystają z tych informacji, aby dbać, by reklamy wyświetlane online były lepiej dopasowane do zainteresowań użytkownika, a także świadczyć usługi związane z reklamą, takie jak raportowanie, atrybucja, analiza statystyk oraz badania rynku.
Widżety i reklamy na serwisach społecznościowych. Nasza strona może oferować funkcje społecznościowe, takie jak przycisk „polub” serwisu Facebook bądź widżety Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter itp. Te firmy będące właścicielami serwisów społecznościowych mogą rozpoznawać użytkownika i gromadzić informacje na temat jego odwiedzin na stronie, a także zapisywać pliki cookie bądź stosować inne rozwiązania techniczne do śledzenia. Korzystanie z tych funkcji przez użytkownika regulowane jest polityką prywatności tych firm.
Wyświetlamy reklamy targetowane dla użytkownika za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter itp. Te firmy mają programy reklam opartych na zainteresowaniach, które umożliwiają nam kierowanie reklam do użytkowników, którzy zainteresowali się naszymi usługami, gdy użytkownicy ci przebywają na platformie społecznościowej, lub do grup innych użytkowników o podobnych cechach. Reklamy te są regulowane politykami prywatności udostępniających je firm będących właścicielami serwisów społecznościowych.
Kojarzenie urządzeń. My lub nasi partnerzy zewnętrzni możemy kojarzyć różne urządzenia tak, aby treść wyświetlana na jednym z urządzeń skutkowała wyświetlaniem dostosowanych reklam na drugim urządzeniu. Dokonujemy tego poprzez zbieranie informacji na temat każdego z urządzeń wykorzystywanych do logowania się na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach oraz innych spersonalizowanych treści na różnych urządzeniach użytkownika, prowadzenie analizy statystyk oraz pomiar skuteczności naszych kampanii reklamowych.
Możliwości dla użytkownika:
 • Reklamy oparte na zainteresowaniach. Aby uzyskać informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach i dowiedzieć się, jak można zrezygnować z części tych reklam, zapoznaj się z materiałami Network Advertising Initiative na stronie http://www.networkadvertising.org/choices i/lub materiałami DAA pod adresem www.aboutads.info/choices. Jeśli użytkownik mieszka na terenie EOG, może również zarządzać pewnymi reklamowymi plikami cookie, odwiedzając stronę Your Online Choices pod adresem www.youronlinechoices.eu;
 • Reklamy mobilne. Użytkownik może ograniczyć reklamy oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem ustawień na urządzeniu mobilnym poprzez wybranie opcji „ogranicz śledzenie reklam” (iOS) lub „zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” (Android). Użytkownik może również zrezygnować z części – ale nie wszystkich – reklam opartych na zainteresowaniach publikowanych przez mobilne sieci reklamowe, odwiedzając stronę http://youradchoices.com/appchoices i pobierając aplikację mobilną AppChoices.
 • Niektóre z tych metod rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach mogą nie być skuteczne, o ile przeglądarka nie zostanie skonfigurowana tak, by akceptować pliki cookie. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie, zmieni ustawienia przeglądarki internetowej, zmieni przeglądarki lub komputer bądź zacznie korzystać z innego systemu operacyjnego, będzie musiał ponownie zrezygnować z tych reklam.

Analityka prowadzona przez podmioty zewnętrzne

Google Analytics. Korzystamy z usługi Google Analytics do rozpoznawania użytkownika i kojarzenia urządzeń wykorzystywanych podczas odwiedzin na naszej stronie w przeglądarce lub na urządzeniu mobilnym, logowania się na koncie na naszej stronie internetowej bądź komunikowania się z nami. Usługa Google Analytics pozwala nam zrozumieć, jak użytkownicy korzystają ze strony i dopasowywać do nich nasze reklamy oraz treści.
Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach Google na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/.
Aby uzyskać informacje na temat tego, jak dane są zbierane i przetwarzane za pośrednictwem usługi Google Analytics, a także tego, jak użytkownicy mogą kontrolować informacje wysyłane do Google, należy zapoznać się ze stroną internetową Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
FullStory Inc. Korzystamy z usług FullStory Inc. w celu gromadzenia danych analitycznych, abyśmy mogli jeszcze bardziej zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Obejmuje to informacje na temat odwiedzanych stron, klikanych łącz, wprowadzanego niepoufnego tekstu i ruchów myszy, a także częściej gromadzone informacje, np. odsyłający adres URL, wersja przeglądarki, wersja systemu operacyjnego i adres protokołu internetowego („IP”). Dane te są przechowywane w chmurze, która jest aktualizowana przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES lub silniejszego. Nie śledzimy, nie przechowujemy ani nie przechwytujemy żadnych innych danych umożliwiających stwierdzenie tożsamości użytkownika (PII), w tym imienia i nazwiska, adresu, danych logowania i informacji finansowych. Więcej informacji na temat FullStory można znaleźć na witrynie tej firmy pod adresem https://www.fullstory.com/legal/privacy-policy. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez FullStory pod adresem https://www.fullstory.com/optout.
Nie zbieramy żadnych informacji od osób, które nie ukończyły 16. roku życia, ani nie zabiegamy o takie informacje. Jeśli dowiemy się, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, usuniemy je. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy w naszym systemie informacje na temat osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, powinien skontaktować się z nami pod adresem DPO@mouser.com.
W ramach naszych usług możemy udostępniać łącza do stron internetowych związanych bezpośrednio z naszymi partnerami biznesowymi, reklamodawcami i stronami w serwisach społecznościowych. Ponadto nasi użytkownicy mogą publikować łącza do stron internetowych osób trzecich. Jeśli użytkownik przejdzie za pośrednictwem łącza na jedną z tych stron, powinien pamiętać, że na stronach tych obowiązują odrębne polityki prywatności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za takie polityki lub strony internetowe. Zdecydowanie zalecamy, aby zapoznać się z ich politykami prywatności oraz warunkami użytkowania w celu zrozumienia, jak gromadzą, wykorzystują i udostępniają dane.
W razie pytań dotyczących tej polityki, strony internetowej firmy Mouser bądź usług firmy Mouser należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem DPO@mouser.com lub poczty tradycyjnej pod adresem:
Mouser Electronics
Mouser Data Protection Office
1000 N. Main Street
Mansfield, Texas 76063
Stany Zjednoczone Ameryki
Możemy okresowo zmieniać lub aktualizować niniejszą politykę w celu odzwierciedlania zmian w naszym przedsiębiorstwie oraz zmian międzynarodowych wymagań dotyczących zgodności z przepisami. W przypadku wprowadzenia zmian w treści niniejszej polityki uaktualnimy datę oznaczoną jako „ostatnia aktualizacja” znajdującą się w górnej części tej podstrony.
Potrzebujesz pomocy?

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu? Skontaktuj się teraz z nami – chętnie służymy pomocą.