E3T-FL13-M1TJ 0.3M

Omron Automation and Safety
653-E3TFL13M1TJ03M

E3T-FL13-M1TJ 0.3M

Produc.:

Opis:
Photoelectric Sensors BGS L/ON PNP

Model ECAD:
Pobierz bezpłatną aplikację Library Loader, aby skonwertować ten plik do narzędzia ECAD Tool. Dowiedz się więcej o modelu ECAD.

Dostępność

Stany magazynowe:

Niedostępne na stanie

Średni czas produkcji:

 
Minimum: 1   Wielokrotności: 1

-,-- zł
-,-- zł
Ten produkt jest wysyłany BEZPŁATNIE

Cennik (PLN)

Il. Cena jednostkowa
wewn. Cena
1 080,87 zł 1 080,87 zł
1 075,27 zł 10 752,70 zł
1 053,70 zł 26 342,50 zł
1 032,40 zł 51 620,00 zł
100 Oferta
Atrybuty produktu Wartość atrybutu
Omron
Kategoria produktów: Czujniki fotoelektryczne
RoHS:  Szczegóły
Marka: Omron Automation and Safety
Rodzaj produktu: Photoelectric Sensors
Wielkość opakowania producenta: 1
Podkategoria: Sensors
Nazwy umowne nr części: E3TFL13M1TJ03M
Jednostka masy: 20 g
TARIC:
8541409090
CNHTS:
8541490000
CAHTS:
8541400091
KRHTS:
8541409029